För att denna hemsida ska fungera optimalt kan följande typer av personlig information komma att samlas in, lagras och användas:

 

information om din dator, inklusive IP-adress, geografisk plats, webbläsartyp- och version samt operativsystem;

information om dina besök på och din användning av denna hemsida, inklusive referenskällan, besökets längd, sidvisningar och hemsidans navigeringsvägar;

information som du anger när du registrerar dig på vår hemsida, till exempel din e-postadress;

information som du anger när du skapar en profil på vår hemsida, till exempel ditt namn, kön, relationsstatus, din födelsedag, dina profilbilder, intressen, hobbyer samt uppgifter om din utbildning och anställning;

information som du anger för att prenumerera på våra e-postmeddelanden och/eller nyhetsbrev, till exempel ditt namn och din e-postadress;

information som du anger när du använder vår hemsidas tjänster;

information som genereras när du använder vår hemsida, inklusive när, hur ofta och under vilka omständigheter du använder den;

information i alla former av kommunikation som du skickar till oss via e-post eller vår hemsida, inklusive dess innehåll och metadata;

all annan personlig information som du skickar till oss.

 

 Användning av din personliga information

Personlig information som skickas till oss via vår hemsida kommer att användas för de syften som anges i denna policy eller på de relevanta sidorna på hemsidan. Vi kan använda din personliga information för följande:

 

att administrera vår hemsida och verksamhet;

att anpassa vår hemsida åt dig;

att göra det möjligt för dig att använda tjänsterna som är tillgängliga på vår hemsida;

att skicka kommersiell kommunikation som inte är i marknadsföringssyften;

att skicka e-postmeddelanden som du specifikt har begärt;

att skicka vårt nyhetsbrev via e-post till dig om du har begärt det (du kan informera oss när som helst om du inte längre behöver nyhetsbrevet);

att ge tredje parter statistisk information om våra användare (men dessa tredje parter kommer inte att kunna identifiera en enskild användare från informationen);

att hantera förfrågningar och klagomål från eller om dig angående vår hemsida;

att hålla vår hemsida säker och förebygga bedrägerier;

annan användning.

Vi kommer inte att överlämna eller sälja din personliga information till tredje part för deras eller någon annan tredje parts direkta marknadsföring.

 

Utlämning av personlig information

Vi kan lämna ut din personliga information till någon av våra anställda, styrelseledamöter, försäkringsbolag, professionella rådgivare, ombud, leverantörer eller underleverantörer som är rimligt nödvändigt för de syften som anges i denna policy.

Vi kan utlämna din personliga information:

i den mån vi är skyldiga att göra det enligt lag;

i samband med pågående eller framtida domstolsförfaranden;

för att upprätta, utöva eller försvara våra juridiska rättigheter (inklusive att lämna ut information till andra i syfte att förebygga bedrägerier och förminska kreditrisken);

till köparen (eller den blivande köparen) av alla företag eller tillgångar som vi är i process (eller överväger) att sälja; och

till alla personer som vi rimligen anser att kan begära av domstol eller annan behörig myndighet att vi lämnar ut den personliga informationen om, enligt vår rimliga mening, en sådan domstol eller myndighet rimligen skulle kunna beordra att vi utlämnar den personliga informationen.

 

Internationell dataöverföring

Information som vi samlar in kan lagras, behandlas i och överföras mellan något av de länder vi är verksamma i för att göra det möjligt för oss att använda informationen i enlighet med denna policy.

Information som vi samlar in kan komma att överföras till följande länder som saknar dataskyddslagar motsvarande de som gäller i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet: USA, Ryssland, Japan, Kina och Indien.

Du samtycker uttryckligen till överföring av personlig information som beskrivs i detta avsnitt.

Bevarande av personlig information

Detta avsnitt beskriver våra policyer och förfaranden för datalagring, som är utformade för att se till att vi följer våra juridiska skyldigheter angående lagring och radering av personlig information.

Personlig information som vi behandlar för något syfte eller syften kommer inte att förvaras längre än vad som är nödvändigt för det syftet eller de syftena.

Alla uppgifter som faller inom kategorierna nedan raderas vid det datum eller den tid som anges nedan:

personuppgifter inlagda i vårt system raderas senast 3 månader efter vår senaste interaktion

Oavsett övriga bestämmelser i detta avsnitt, kommer vi att behålla dokument (inklusive elektroniska dokument) som innehåller personuppgifter:

i den mån vi är skyldiga att göra det enligt lag;

om vi tror att handlingarna kan vara relevanta för pågående eller framtida domstolsförfaranden; och

för att upprätta, utöva eller försvara våra juridiska rättigheter (inklusive att lämna ut information till andra i syfte att förebygga bedrägerier och förminska kreditrisken).

Din personliga informations säkerhet

Vi kommer att vidta rimliga tekniska och organisatoriska försiktighetsåtgärder för att förhindra förlust, missbruk eller ändring av din personliga information.

Vi kommer att lagra all personlig information som du tillhandahåller på våra säkra (lösenords- och brandväggsskyddade) servrar.

Du medger att informationsöverföring via internet i sig är osäkert, och vi kan inte garantera säkerheten för data som skickas via internet.

Ändringar

Vi kan uppdatera denna policy då och då genom att publicera en ny version på vår hemsida. Du bör kontrollera denna sida emellanåt för att se till att du förstår eventuella ändringar i denna policy. Vi kan meddela dig om ändringar av denna policy via e-post eller via vår hemsidas privata meddelandesystem.

Dina rättigheter

Du kan be oss att ge dig all personlig information vi har om dig mot att du tillhandahåller ett lämpligt bevis på din identitet.
Vi kan undanhålla den personliga information som du begär enligt vad som tillåts enligt lag.

Uppdatering av information

Låt oss veta om den personliga information som vi har om dig behöver korrigeras eller uppdateras.

Kakor

Vår hemsida använder kakor. En kaka är en fil som innehåller en identifierare (en sträng med bokstäver och siffror) som skickas av en webbserver till en webbläsare och lagras av webbläsaren. Identifieraren skickas därefter tillbaka till servern varje gång webbläsaren begär en sida från servern. Kakor kan antingen vara “ständiga kakor” eller “sessionskakor”: en ständig kaka lagras av en webbläsare och förblir giltig till det angivna utgångsdatumet, såvida den inte raderas av användaren innan utgångsdatumet; en sessionskaka, å andra sidan, kommer att gå ut i slutet av användarsessionen, när webbläsaren är stängd. Kakor innehåller vanligtvis inte information som personligen identifierar en användare, men personlig information som vi lagrar om dig kan vara länkad till informationen som är lagrad i och erhållen från kakor.

Nedan anges syftet på de kakor vi använder på vår hemsida:

Vi använder kakor på vår hemsida för att känna igen användare, förbättra hemsidans användbarhet samt analysera användningen och administrationen av hemsidan. Vi använder även kakor för att förbättra säkerheten på hemsidan. 

De flesta webbläsare låter dig vägra att acceptera kakor – vänligen se din specifika webbläsares instruktioner för att göra detta.
Om du blockerar alla kakor kan det komma att ha en negativ inverkan på många hemsidans användbarhet. Om du blockerar kakor kommer du inte att kunna använda alla funktioner på vår hemsida.
Du kan ta bort kakor som redan har lagrats på din dator. Vänligen se din specifika webbläsares instruktioner för att göra detta.
Tar du bort kakor kommer det att ha en negativ inverkan på hemsidans användbarhet.