Registrera CV

Ladda upp ditt CV i något av följande format :

.PDF, .DOC, .pages 

Klicka eller dra en fil hit för att ladda upp.
Klicka eller dra en fil hit för att ladda upp.
Lämna samtycke *
Vilka vi är Vi är Workerbee AB (nedan ”Workerbee/Vi”) och vi möjliggör för individer att bli matchade med intressanta jobb. För att vi ska kunna matcha din profil med rätt tjänst behöver vi viss information om dig. Du kan alltid välja att inte ge oss uppgifter, men det kan försvåra eller omöjliggöra förmedling av eventuella uppdrag. Genom att skicka in dina uppgifter till oss samtycker du till att registreras i vår kandidatbank. Du accepterar denna personuppgiftspolicy och att dina personuppgifter behandlas på sätt som beskrivs nedan.  Workerbee är personuppgiftsansvariga för dina personuppgifter som behandlas enligt denna policy. Du kan när som helst kontakta oss om du har frågor kring dina personuppgifter, genom att maila oss på [email protected] eller genom att ringa oss på 08-409 00 976. Uppgifter som samlas in Under rekryteringsprocessen samlar och behandlar vi personuppgifter om dig. Beroende på omständigheterna kan sådana personuppgifter innehålla de kategorier av uppgifter som anges nedan. Observera att exemplen listade under varje kategori inte är uttömmande. Personuppgifter som kan klassificeras som känsliga kommer endast att behandlas efter inhämtande av ett särskilt samtycke från dig. Person- och kontaktinformation: Namn, födelsedatum, personnummer, e- postadress, telefonnummer, postadress. Uppgifter om din profil: Kompetens, språkförmåga, CV, arbetserfarenheter, akademisk bakgrund, betyg, arbetsförhållanden, rekommendationsbrev och annan information du lämnar till oss i samband med din registrering i vår kandidatbank eller under en rekryteringsprocess. Intervju- och referensdata: Noteringar under intervjuer och referenser, bedömning av kompetens, aktuella och historiska lönedetaljer tillsammans med löneanspråk, förväntningar och annan information som du eller dina referenser ger oss. Testresultat: Information och resultat från alla tester du utför under rekryteringsprocessen, t.ex. relaterade till din personlighet, intelligens och färdigheter. Övriga uppgifter: Vi kan också samla in och bearbeta all annan relevant information du delar med oss om dig själv under din ansökan. Till exempel om din interaktion med oss. Vilka vi delar dina data med Dina uppgifter används i rekryteringssyfte och hanteras internt hos Workerbee. Skulle du gå vidare i en rekryteringsprocess kan viss information komma att delas med det aktuella företaget. Hur länge vi behåller era uppgifter Alla uppgifter gallras automatiskt 3 månader efter vår senaste interaktion. Du kan alltid kontrollera, flytta, ändra i, eller begära att få dina uppgifter borttagna genom att kontakta oss. Cookies Våra webbplatser använder cookies för att göra vår webbplats mer användbar för våra besökare. Om du inte vill att webbplatsen ska använda cookies kan du stänga av funktionen i din webbläsares säkerhetsinställningar. Tänk på att vissa funktioner på webbplatsen kan komma att fungera sämre om du stänger av cookies.